O Instytucie

dr Gerda Nogal

G.Nogal
pokój nr 234 (budynek A-20 Collegium Neophilologicum / Neo)
Konsultacje: czytaj więcej...
 gerda.nogal@op.pl
Publikacje
Prowadzone zajęcia
Dydaktyka literatury, dydaktyka nauczania języka niemieckiego, seminarium dyplomowe, proseminarium, teoria i praktyka tłumaczeń; PNJN - ćwiczenia z tekstem, pisanie kreatywne, konwersacje, kurs podręcznikowy, fonetyka języka niemieckiego.
Dyscyplina naukowa
Literatura niemiecka po 1945 r, adolescencja i tożsamość w dyskursie postmodernistycznym, wybrane zagadnienia literatury dziecięcej i młodzieżowej, narratologia; literatura pamięci, pamięć a tożsamość.
Ćwiczenia z tekstem, pisanie kreatywne, praktyczna nauka języka niemieckiego, przekład pisemny

Adres

Instytut Filologii Germańskiej
al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
pokój nr 1
/ +48 68 328 31 46
/ +48 789 44 20 35
sekretariat@ifg.uz.zgora.pl