Zakład Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów

Główne kierunki badań

Działalność naukowo-dydaktyczna w Zakładzie Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów IFG UZ opiera się na pojmowaniu literatury w systemie  symbolicznym [Symbolsystem] w połączeniu z inter(kon)tekstualnością [Inter(kon)textualität] i ,rolami' komunikacji literackiej: produkcja - dystrybucja - recepcja [Handlungssystem].

Główne obszary działalności naukowo-dydaktycznej:

 

  • Literatura - Film - Pamięć
  • Poetyka przestrzeni / w tym: topos "małej ojczyzny - Heimat"
  • Literatura a proces tworzenia grup literackich
  • Imagologia komparatystyczna
  • Literatura dla dzieci i młodzieży w perspektywie narratologicznej
  • Adaptacje filmowe współczesnej literatury niemieckiej
  • Literatura kobieca w ujęciu narratologicznym