Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Filologii Germańskiej

Strona główna

 

 

Informacje ogólne

PREZENTACJA - KLIKNIJ

 • Rok powstania: 1974

 • Stan zatrudnienia: 23 pracowników, w tym 5 profesorów i doktorów habilitowanych, 17 doktorów, 1 magistra

 • Struktura: Zakład Gramatyki i Historii Języka Niemieckiego, Zakład Leksykologii i Pragmalingwistyki, Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego, Zakład Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów

Historia Instytutu Filologii Germańskiej UZ
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego została powołana jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Zielonej Górze rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 30 lipca 1971 r. i przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 r. Imię Tadeusza Kotarbińskiego nadano uczelni ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. Z dniem 1 września 2001 r. decyzją Prezydenta RP powołany został Uniwersytet Zielonogórski z połączenia dwóch uczelni wyższych: Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego oraz Politechniki Zielonogórskiej.

 • Instytut Filologii Germańskiejpowstał na bazie utworzonego 1 października 1974 Zakładu Filologii Germańskiej przy ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Pierwszy nabór studentów odbył się w roku 1976, w którym przyjęto 26 studentów. Pierwszym dyrektorem Zakładu Filologii Germańskiej była mgr Regina Orzełek (dziś dr hab. Regina Orzełek-Bujak). Od 1980 funkcję dyrektora Instytutu sprawował prof. zw. dr hab. Eugeniusz Klin. W roku 2001 dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej została dr hab. Regina Orzełek-Bujak prof. UZ. Od 2002 do lutego 2004 roku dyrektorem Instytutu był dr hab. Augustyn Mańczyk prof. UZ. Obecnie w Instytucie Filologii Germańskiej zatrudnionych jest 23 pracowników, w tym 5 pracowników samodzielnych, 13 adiunktów, 3 asystentów, 1 pracownik dydaktyczny i 1 pracownik administracyjny.

 • Instytut dysponuje dziesięcioma salami wykładowymi ćwiczeniowymi i laboratoriami usytuowanymi w Kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego. Do dyspozycji studentów jest biblioteka filologiczna. Biblioteka Główna UZ mieści się przy al. Wojska Polskiego 69. W Collegium Neophilologicum znajduje się Czytelnia Czasopism. Swoje biblioteki mają też poszczególne Instytuty. Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej znajduje się w budynku Collegium Neophilologicum przy al. Wojska Polskiego 71 A.

 • Instytut Filologii Germańskiej współpracuje z ośrodkami naukowymi w Republice Federalnej Niemiec: z Uniwersytetem im. Justusa Liebiga w Gießen, Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie (TU) oraz Uniwersytetem w Vechcie.

 • Od 20 lat Instytut Filologii Germańskiej rozwija współpracę z Uniwersytetem Angers (Francja) oraz Uniwersytetem w Vechcie (RFN), w ramach której studenci organizują kolokwia tematyczne odbywające się co roku w listopadzie w jednym z wymienionych krajów.

 • Lektorat DAAD umożliwia korzystanie z systemu stypendialnego w celu odbycia studiów semestralnych na uczelniach niemieckich.

 • Stypendia studenckie przyznawane są również w ramach Germanistycznego Partnerstwa Instytutów (GIP) między Instytutami Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Główne kierunki badawcze

 • Literatura i pamięć

 • Literatura dla dzieci i młodzieży

 • Regionalizm literacki

 • Imagologia komparatystyczna

 • Geneza języka i historia jego rozwoju na przykładzie języka niemieckiego

 • Pragmatyka i teoria komunikacji

 • Dialektologia

 • Teoria umiejętności pisania komunikatywnego

Współpraca z zagranicą Uniwersytet im. Justusa Liebiga Gießen, Niemcy

Zakres współpracy:

 • GIP - Germanistyczne Partnerstwo Instytutów
 • wymiana naukowa, dydaktyczna oraz wymiana studentów

Uniwersytet w Vechcie, Niemcy
Wydział Nauk Społecznych

Zakres współpracy:

 • coroczne trójstronne seminaria studentów germanistyki (wspólnie z Uniwersytetem Angers/Francja)

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy

Zakres współpracy:

 • realizacja programu SOCRATES/Erasmus

Uniwersytet Würzburg, Niemcy

Zakres współpracy:

 • wymiana naukowa, dydaktyczna oraz wymiana studentów

Działalność wydawnicza

 • Publikacja seryjna "Germanistyka"

Seria zeszytów naukowych "Germanistyka" jest publikacją recenzowaną, w której ukazują się artykuły i recenzje pracowników Instytutu Filologii Germańskiej UZ oraz innych badaczy literatury i języka uniwersytetów polskich i zagranicznych.